Dzień otwarty w Słoneczkach

WARSZTATY PLASTYCZNE

Dnia 06.10.2017r. w grupie ,,Słoneczka" odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne z rodzicami pod hasłem ,,Zwinne rączki mamy i zabawki w mig składamy". Celem przewodnim zajęć było, rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej  z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zapoznanie dzieci ze sposobem segregowania śmieci   i ponownego ich wykorzystania oraz wzmocnienie więzi rodzicielskiej i współpracy
z przedszkolem przy wspólne wykonywanej pracy.  Jak zawsze Pani Ewelinka mogła liczyć na frekwencję rodziców , którzy  z  wielkim zaangażowaniem wspólnie z dziećmi wykonały wspaniałe zabawki z odpadów w których największą popularność zrobiły ,,Furby" wykonane z butelek oraz ,,Minionki " i ,,Roboty".  Zajęcia otwarte to wspaniała okazja , gdzie rodzice mogą zobaczyć jak pracują ich pociechy i ile radości i szczęścia dostarcza ich dzieciom wspólnie wykonana praca .
Dziękuję wszystkim rodzicom za udział w zajęciach - Ewelina Markowska-Ślufarnik.

07.10.2017