Dla Niepodległej

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia wspominamy odwagę i waleczność naszych przodków, którzy przyczynili się do powrotu Polski na mapę Europy, po 123 latach niewoli. Chcąc okazać wdzięczność za to, że żyjemy w wolnym i tak pięknym kraju, włączyliśmy się w akcję „Szkoła do hymnu”, którą Minister Edukacji Narodowej przygotował wraz z Radą Dzieci i Młodzieży,  a której celem jest uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 8 listopada  kontynuując ubiegłoroczne przedsięwzięcie „Rekord dla Niepodległej”, o symbolicznej godzinie 11:11, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn Polski-„Mazurek Dąbrowskiego”, jednocząc się tym samym z milionami rodaków w Polsce i za granicą. Włączając się w tego typu akcje, wzmacniamy w naszych wychowankach poczucie przynależności narodowej, a także kształtujemy postawy patriotyczne

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.