Akcje Publicznego Przedszkola w Przytyku

 NASZE AKCJE


GÓRA GROSZA

Nasze przedszkole podobnie jak w latach ubiegłych wzięło udział  w XIX edycji ogólnopolskiej akcji „Góry Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomoc polega m.in. na tworzeniu programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź zorganizowaniu dla nich miejsc, będących w miarę możliwości najbardziej zbliżonych do warunków domu rodzinnego. Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem zbierały „grosiki” do swoich SŁOICZKÓW-SKARBONEK. Każdy przynosił tyle, ile mógł. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć  i wspólnie wiele zdziałać. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Uświadamiamy naszym dzieciom, że nie możemy być obojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu. Po zakończonej akcji zebrane pieniążki zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone.

W tym roku przedszkolakom udało się zebrać rekordowa sumę pieniędzy i kilogramów mianowicie:

Ogółem podczas XIX akcji „Góra Grosza”
zebraliśmy
3235,50
(TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI
PIĘĆ ZŁOTYCH, PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)
285,44 kg  w tym:

NOMINAŁ   =     KWOTA

·         1 grosz- 737,50gr,

·         2 grosze-804zł,

·         5 groszy- 1480 zł,

·         10 groszy-119zł,

·         20 groszy-60zł,

·         50-groszy-23zł,

·         1 zł-11zł,

·         2 zł- 14zł.

"Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,

lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.   Jan Paweł II.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA, GRONO PEDAGOGICZNE I WSZYSCY PRACOWNICY WRAZ Z DZIEĆMI Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY RODZICOM I DZIECIOM ZA UDZIAŁ W AKCJI GÓRA GROSZA. ,,ROBIĄC I CZYNIĄC TAK NIEWIELE OSIĄGAMY TAK DUŻO"

 KOORDYNATOR AKCJI Ewelina Markowska-Ślufarnik


AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Nasze przedszkole w tym roku przystąpiło do ogólnopolskiego programu ,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka''. Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, kształtować postawy społeczne, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia.

Prowadzone w Polsce badania dowodzą, że nadwaga i otyłość występują odpowiednio u 6% i 4% dzieci w wieku 3-7 lat, to zatrważające wyniki. Wielu z nas częstuje malusińskich batonikiem, chipsami, cukierkami z ogromną ilością niezdrowych  tłuszczy i cukrów. My chcemy pokazać tak dzieciom jak i rodzicom, że słodycze mogą być zdrowe proponując chipsy owocowe lub batoniki owsiane.Dzieci rodziców mało aktywnych fizycznie także nie są aktywne ruchowo. A brak ruchu to pierwszy krok do otyłości. Rodzice powinni spędzać aktywnie czas razem z dziećmi. Dzieci w wieku przedszkolnym często naśladują rodziców – są dla nich największym autorytetem. Jeśli rodzice źle się odżywiają i prowadzą statyczny tryb życia, dzieci będą ich naśladować. Nasze przedszkole poprzez udział w tym programie będzie starało się jeszcze bardziej propagować zdrowy styl życia

koordynator mgr Ewelina Markowska - Ślufarnik

 

AKADEMIA  PRZYJAŹNI KUCYKÓW PONNY.

„Akademia Przyjaźni My Little Pony” jest programem edukacyjnym, który ma na celu zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z wartościami takimi jak: uczciwość, szczodrość, przyjaźni, lojalność, życzliwość i radość poprzez zabawy i zadania z kucykami My Little Pony. W dzisiejszym świecie dzieciom  jest coraz trudniej radzić sobie z emocjami takimi jak złość, smutek, strach. Często dają im ujście w jedyny znany sobie sposób poprzez atak na kolegę. Chcemy pokazać przedszkolakom, że problemy, konflikty można rozwiązywać poprzez rozmowę, zabawę. 

 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu mającego na celu  zachęcanie do wspólnego czytania dzieci i rodziców. Wybraliśmy maskotkę , nadaliśmy jej imię Maja oraz założyliśmy jej specjalny dzienniczek. Wędruje ona do domu naszych przedszkolaków, gdzie mama lub tata wpisują tytuł przeczytane na dobranoc bajki. Razem z Maja będziemy uczyć się samodzielności, tworzyć kąciki regionalne i rozwiązywać inne ciekawe zadania. Koordynator mgr Anna KowalczykAKCJA UNICEF

Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w akcji UNICEF – organizacji, która niesie pomoc najbiedniejszym dzieciom świata. Tym razem pomogliśmy dzieciom mieszkającym w Syrii – kraju, w którym od kilku lat trwa wojna. Spowodowała ona ogrom zniszczeń, zmusiła miliony mieszkańców do uchodźctwa, a tym, którzy pozostali, odebrała wszystko co mieli. Zbliżająca się zima, a co za tym idzie, gwałtowny spadek temperatury, może być zabójczy dla dzieci i ich rodzin, którzy pozbawieni dachu nad głową, schronili się w prowizorycznych mieszkaniach i obozach dla uchodźców. Celem projektu „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” było m.in. kształtowanie wśród dzieci i dorosłych postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci z Syrii. Każda, nawet najmniejsza kwota, pomogła przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. 5 lutego 2018 roku w naszym przedszkolu odbyła się licytacja zrobionych przez rodziców czapek i szalików w ramach akcji. Wystawiono 6 kompletów czapek z szalikami, 4 szaliki, 4 czapki i jedną parę rękawiczek. W licytacji wzięło  udział ponad 70 rodziców. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu udało się zebrać 810 złotych, które następnie wpłacono na konto Unicefu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy licytowali czapki i szaliki za pomoc potrzebującym dzieciom, za zaangażowanie w akcje prowadzone przez przedszkole.

  
   


GÓRA GROSZA

W naszym przedszkolu po raz drugi przeprowadziliśmy,, Akcję Góra Grosza" organizowaną w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 27 listopada 2017 do 2 stycznia 2018 roku.

Głównym celem akcji jest pomoc dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych, , pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.  Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

 

Korzyści z uczestnictwa szkoły lub przedszkola w akcji

·    Efekt wychowawczy – uświadomienie dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

    Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i dzieci na rzecz potrzebujących dzieci.

    Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Na początku akcji przybliżyliśmy jej zadania wszystkim dzieciom z przedszkola poprze rozmowy na temat dzieci wychowujących się w domach dziecka i rodzinach zastępczych, jak również uświadomiliśmy  dzieci w jaki sposób możemy im pomóc włączając sie w akcję charytatywną jaka jest,, Akcja Góra Grosza" Monety zbierane były do specjalnie przygotowanych przez każdego dziecka skarbonek (słoiczki) za każdy zapełniony słoiczek dziecko otrzymywało serduszko. Dzieci bardzo aktywnie wzięły  udział w zbiórce monet przynosząc swoje wszystkie oszczędności napełniając kilkanaście słoiczków. w ten sposób uzbieraliśmy rekordową sumę pieniędzy i kilogramów pięciokrotnie więcej niż w roku ubiegłym

W akcji uczestniczyły wszystkie  siedem oddziałów  należące do Publicznego Przedszkola w Przytyku razem 175 dzieci.

·  Ogółem podczas XV akcji „Góra Grosza” zebraliśmy  1521,12 zł (tysiąc pięćset dwadzieścia jeden złotych
i dwanaście groszy)   -
127,5 kg  w tym:

NOMINAŁ   =     KWOTA

·         1 grosz- 316zł,

·         2 grosze-339zł,32gr,

·         5 groszy- 605zł,30 gr,

·         10 groszy-119zł,

·         20 groszy-95zł,

·         50-groszy-33zł,50 gr,

·         1 zł-7zł,

·         2 zł- 6zł.

                               


Dyrektor, grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy przedszkola dziękujemy
z ca
łego serca wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w akcji ,,Góra Grosza" 2017/2018r.

Koordynator akcji

Ewelina Markowska-Ślufarnik

    

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury" daje dzieciom wiele radości, dzięki niemu dzieci dowiadują się wiele ciekawych rzeczy na temat otaczającej nas przyrody ale przede wszystkim jak   o nią dbać by zostać przyjacielem Ziemi. W dobie rozwoju cywilizacji przyroda została odsunięta na drugi plan , naszym zadaniem już od najmłodszych lat jest rozwijać zainteresowania przyrodnicze tak by dziecko dostrzegło piękno otaczającego nas Świata. Zrozumieć że każde nieprzemyślane działanie w kierunku przyrody doprowadza do jej zniszczenia a która na  odbudowę potrzebuje wiele, wiele lat. Przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać  o naturę, a także doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie. Dzieciom ogromną radość sprawia praca w książeczkach otrzymanych w ramach projektu w których są ciekawostki na temat otaczającej nas przyrody.     MAMO, TATO WOLĘ WODĘ!
To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych  w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce  o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. W naszym przedszkolu bardzo ważne było i jest   propagowanie zdrowego styl życia i prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania. Od dwóch lat nasze przedszkolaki w każdej chwili mają dostęp do świeżej wody i posiadają bogatą wiedze na temat wody - jako źródła życia na Ziemi