Akcja UNICEF

AKCJA "POMÓŻMY DZIECIOM Z SYRII
PRZETRWAĆ ZIMĘ"


Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w akcji UNICEF.  Tym razem pomogliśmy dzieciom mieszkającym w Syrii – kraju, w którym od kilku lat trwa wojna.  Zbliżająca się zima, a co za tym idzie, gwałtowny spadek temperatury, może być zabójczy dla dzieci i ich rodzin, którzy pozbawieni dachu nad głową, schronili się w prowizorycznych mieszkaniach i obozach dla uchodźców. Celem projektu „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” jest m.in. kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci z Syrii. Przedszkolaki podczas obejrzenia krótkiego filmu i pogadanki poznały ciężki los dzieci z Syrii a rodzice naszych pociech wzięli aktywny udział w akcji poprzez zrobienie czapek i szalików, które 5 lutego 2018 roku w Publicznym Przedszkolu w Przytyku zostały zlicytowane. Wystawiono 6 kopmletów czapek z szalikami, 4 szaliki, 4 czapki i jedną parę rękawiczek. W licytacji wzięło  udział ponad 70 rodziców. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu udało się zebrać 810 złotych, które następnie wpłacono na konto Unicefu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy licytowali czapki i szaliki za pomoc potrzebującym dzieciom, za zaangażowanie w akcje prowadzone przez przedszkole.

15.02.2018