NASZE PRZEDSZKOLE

MISJA
Ideą działania przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka,
z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej,
poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

WIZJA
Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Dążymy do tego, aby nasze dzieci były należycie przygotowane do wejścia na kolejne stopnie edukacji Kształtujemy właściwe postawy społeczno-moralne w stosunku do całej społeczności przedszkolnej Wymagamy, aby nasze dzieci wykonywali swoje obowiązki i były świadome swoich praw. Oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające talenty i zainteresowania dzieci Wychowankowie mają
w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie
i dbają o jego wielostronny rozwój.

Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera
w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Staramy się, aby współpracę nauczycieli i rodziców cechowała szczerość i wzajemne zrozumie.

Nota prawna - zakaz kopiowania

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: WWW.przedszkoleprzytyk.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.01.09.2023